Broschüre des Monats

Beroerte-alarm van de Nederlandse Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting verspreidt in 2017 via IDS Nederland kaarten over een beroerte in de wachtkamers. De kaarten zijn een geheugensteuntje zodat een beroerte herkenbaar is. IDS Nederland bereikt via de wachtkamers zoveel mogelijk mensen hiermee.

E-health in de wachtkamer

In 2017 gaat de landelijke overheidscampagne over E-Health van start. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zet IDS Nederland in om de brochure ‘E-Health: zorg van nu’ te verspreiden in alle wachtkamers van huisartsen in Nederland. In de folder geeft het ministerie voorbeelden waarmee moderne techniek de patiënt of zorgverlener kan helpen. Juist zonder dat het technisch wordt. Ze brengt in beeld wat die moderne zorg voor de patiënt of naasten kan betekenen.